pacoverspabags.nl

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, we spreken niet over kwaliteit maar we leveren dat. Vakmanschap voor iedere activiteit hebben wij de juiste kennis in huis of kunnen we deze van betrouwbare vaste partners betrekken.  Eenvoud een no-nonsense werkwijze en werkomgeving,  praktisch en doeltreffend. Prijs een goede prijs voor de geleverde kwaliteit, ergens anders misschien goedkoper, maar absoluut niet vergelijkbaar in kwaliteit.Verantwoord ongeveer één-derde van ons personeel is personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, zeer loyale medewerkers die met de juiste sturing tot mooie prestaties in staat zijn.
Flexibel wat er nog niet is kan wel worden ontwikkeld.